mobifone khuyến mãi 50 giá trị thẻ nạp

Khi đó giữa người nhận nuôi và con nuôi sẽ là quan hệ cha mẹ và con trước pháp luật. Vậy lúc này quyền của cha mẹ đẻ khi đã cho con nuôi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày