bưu điện đà nẵng nguyễn du mua tiêu - mua tiêu:

VCB-iB@nking là dịch vụ Ngân hàng trực truyến internet banking cho phép... kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, giấy tờ có giá, tiền vay); Chi tiết 05 giao dịch gần nhất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày