techcombank vay theo lương

Thẻ tín dụng là một một hình thức thanh toán thông minh thay thế cho việc thanh. Nhiều ngân hàng cho phép chủ thẻ được hưởng mức lãi suất 0% trong 45.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày