vay 300 trieu khong the chap - vay 300 trieu khong the chap:

Chiếc mũ này giá bao nhiêu? 2. How much. Các bạn cũng nên biết về mệnh giá một số loại tiền cơ bản phổ biến trên thế giới để khi thanh toán không bị bỡ ngỡ: Tiền Mỹ: Dollar. Tiền Anh: Pound (bảng, ký hiệu: £), pence (xu, ký hiệu: p) – một bảng bằng 100 xu. Tuy nhiên, giá tiền cũng có nhiều cách nói khác nhau:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày