xem hoat hinh oto kenh chu chu tv

SO SÁNH VAY TÍN CHẤP VÀ VAY THẾ CHẤP Hiện nay, nghiệp vụ cấp tín dụng. Vậy khác biệt căn bản giữa vay tín chấp và vay thế chấp chính là tính rủi ro của. Nếu vay tín chấp được bên thứ ba đứng ra bảo lãnh thì độ rủi ro cũng sẽ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày