cho vay tiền góp quận 12 khoản vay đáo hạn là gì

Hiệp Sĩ Mặt Nạ OOO Tập 38 : Tạm Biệt Hiệp Sĩ Birth - Siêu Nhân Đồng Xu.. [SIÊU NHÂN TẬP ĐẶC BIỆT] Siêu Nhân Hiệp Sĩ Mặt Nạ OOO vs Fourze - Phần 1.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày