hai tuc tieu the gioi dan choi

Mẫu bảng tính thanh toán tiền lương mới 2018... bao gồm các Sheet:Bảng chấm. mới nhất của bộ tài chính – mẫu bảng lương hàng tháng – mẫu bảng lương.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày