thay đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước

Voir plus de contenu de Cày Thuê Liên Minh Huyền Thoại - lol sur Facebook. Connexion. ou. Créer un compte. Voir plus de contenu de Cày Thuê Liên Minh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày