tuyển dụng lái xe nâng hàng ở bình dương

Cty : oh , tôi thấy mức lương a đề ra cao quá vì chỉ là tài xế thôi mà , mức lương tài xế cỡ 6tr là được rồi a tự ăn uống vì cty có tham gia bảo hiểm . Còn lưu đêm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày