vay lãi ngân hàng agribank 2018

... Sản phẩm Thấu chi không có tài sản bảo đảm · Cho vay cầm cố chứng khoán.. BIDV sẵn sàng cung cấp cho bạn khoản tiền bạn cần với sản phẩm cho vay cầm cố. Phương thức cho vay đa dạng: Theo món; Hạn mức; Thấu chi. - Khách hàng có thể vay vốn tại chi nhánh BIDV ngoài địa bàn mình làm việc/sinh sống.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày