cong ty tai chinh homecredit sinh tiếu thủ hộ thần epub

Choáng với tin nữ dọn phòng thắng kiện 2 triệu USD bằng thủ đoạn ăn trộm. Được biết, sau khi Jane nắm bắt được thông tin, một nam tỷ phú.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày