thông tin tiền điện thái nguyên

Bàn cờ vây với chín điểm được đánh dấu. Người chơi cờ vây thường tính trước nhiều nước không chỉ cho một nhóm quân. mộ cổ đời nhà Liêu, có một bàn cờ ngang dọc chỉ có 13x13 tạo thành 169 giao điểm... nhóm quân của bạn, trừ phi việc này dùng để bắt một vài quân bao vây của đối phương.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày