sim tứ quý trả góp

Cảm nhận về bài thơ: Trong đầm gì đẹp bằng sen.Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.. Sống trong sạch là quy tắc, luật sống cua con người Việt Nam từ bao.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày