mẫu váy ngắn chữ a

Trên đường Trương Định (quận 1), hàng cây dầu chia công viên Tao Đàn thành hai khoảng không gian xanh mát. Bà Năm (ngoài 50 tuổi, bán.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày