vay tiền công ty tài chính điện lực

Luận giải lá số tử vi trọn đời không chỉ giúp bạn nắm được ý nghĩa giờ, ngày, tháng, năm sinh của mình mà còn luận giải tất cả các mối quan.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày