xe th

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự đặt in hóa đơn nếu đủ điều kiện.. Để làm thủ tục đăng ký đặt in hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp cần. hướng dẫn tại: Hướng dẫn viết Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày