sim viettel 4g

Trước đó, NHNN đã từng lùi thời hạn siết sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn thay vì đưa về 40% vào năm 2018 như quy định hiện.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày