tách sổ hộ khẩu cần những thủ tục gì

Mẫu giấy biên nhận tiền thông dụng – Tư vấn cách viết giấy nhận tiền và. Nó có thể lập độc lập hoặc đi kèm với giấy đặt cọc, hợp đồng chính.. nhận tiền chối bỏ việc nhận tiền thì giấy biên nhận tiền nên lập thành văn bản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày