govaya cha kinarya var mp3

Thời hạn sử dụng của gói D2 VinaPhone là 24h (tính từ thời điểm đăng ký. Gói cước MAXS VinaPhone là gói cước ưu đãi dành cho Sim học sinh – sinh viên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày