đăng ký tin nhắn trên sim viettel

Trước đây, gói sản phẩm vay tiền mặt bên HD Saigon chỉ dành cho khách hàng thân thiết, trong khoảng 2-3 năm gần đây HD SAISON đã mở.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày