tài khoản vốn khác của chủ sở hữu

21/8c khu phố 1, phường 4, QL1A, TX cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 02733.829.539. Email : . 6: BHXH HUYỆN CHÂU THÀNH Ấp Cá.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày