váy hàng hiệu 2018

SGD, 16.708,00, 16.860,00, 17.116,00. HKD, -, 2.888,00, 3.095,00. CHF, -, 23.040,00, 23.852,00. DKK, -, 3.371,00, 3.511,00. GBP, 29.466,00, 29.734,00, 30.095.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày