voa vn 3000 điện máy xanh ở nam định

Thầy Phạm Quốc Vượng - giáo viên Toán tại - 1 trong 2 giáo viên luyện thi đại học - THPT Quốc gia môn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày