homephone viettel v1206

Vay tiền mua nhà là một hình thức sử dụng tiền mượn của một đơn vị, cá nhân. Tiền vay mua nhà tùy vào các điều kiện và quy định khác nhau mà sẽ phát sinh lãi. Nhìn chung hình thức vay thấu chi không thích hợp để dùng cho mua nhà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày