cho vay nong tai ha noi - cho vay nong tai ha noi:

Trong một chương trình truyền hình, cựu thành viên nhóm Zero 9. Nhom nam Zero 9 cua Tang Nhat Tue: Tai nang co han, thu doan. Đáng nói, tiết mục của hai giọng ca chính là Alan và Zane cũng không khả quan hơn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày