tiêu thập nhất lang tập 36

Gửi tiết kiệm tại ngân hàng Quốc Tế VIB nhận lãi suất ưu đãi cao nhất cho khách hàng. Biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến theo từng sản phẩm. Lãi suất áp dụng cho kỳ trả lãi hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 12 tháng được quy đổi theo. Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn 0.1%/năm

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày