lãi suất ngân hàng acb

Tây Du Ký II 22/42 (tiếng Việt) DV chính: Trần Hạo Dân, Giang Hoa; TVB /. hải ngoại mong muốn xem thêm nhiều phim.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày