nha duoi 500 trieu quan binh tan

Chỉ làm công việc văn phòng "làng nhàng", nhưng với một số bí kíp quản lý tiền bạc khôn ngoan mà tôi có thể sẵn sàng tiết kiệm cho tương lai.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày