50tr nen mua xe gi

Tỷ giá USD Vietcombank hôm nay không đổi, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ổn định, tỷ giá NDT biến động nhẹ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày