cầm cavet xe máy cần thơ

Chuyển đến Thủ tục vay - Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu của các tài sản thế chấp như sổ đỏ, sổ hồng hoặc hợp đồng. Giấy đề nghị vay thế chấp do ngân hàng Agribank cấp cho khách hàng.. Giấy tờ chứng minh mục đích vay vốn:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày