timnath colorado

NGƯỜI VIỆT TV Sản phẩm video của Người Việt Daily News ở Orange County,. Hoa Kỳ. Song hành cùng tờ Nhật báo và trang mạng Người Việt Online, Người.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày