nhan qua bang bang facebook

Những câu nói hay về cuộc sống sâu sắc, ý nghĩa nhất sẽ giúp bạn hiểu thêm giá trị của. Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch.. -Tôi không tin ai không có lúc buồn, tôi không tin ai luôn có niềm vui.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày