sở tại là gì

Với cách tính lãi suất vay vốn trả góp ngân hàng tín chấp hiện nay nhiều khách. Để thuận lợi và nhanh chóng nhất khi vay tiền ngân hàng lãi suất thấp, quý.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày