vay tien qua mua hang tra gop

Ti n lãi vay đư c tính theo công th c sau: S ti n lãi c a m i kỳ tr góp b ng (=) T ng s ti n lãi ngày c a toàn b các ngày trong kỳ tr góp. Trong đó: a) S dư th c t là s dư.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày