quốc gia sở tại là gì vay mỗi người 5 triệu

TWICE là nhóm nhạc nữ 9 thành viên được thành lập năm 2015 bởi JYP.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày