vay tieu dung ppf

Đố vui : Để mua một cái áo 97k, bạn xin bố và mẹ mỗi người 50k. Sau đó, người bán hàng trả lại bạn 3k. Vì vậy bạn đưa lại mẹ 1k và bố 1k, còn 1 k bạn giữ lại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày