đăng ký sim viettel cần những gì

Khi đó (θ1,θ2 ) là khoảng ước lượng của θ.. 9 CÁCH TRA BẢNG LAPLACE (PP CHUẨN HÓA) 2 1 ( ) 2 Zα α ϕ.. 26 Khi n>30 các PP dần về PP chuẩn tắc (ĐLGHTT) PHƯƠNG PHÁP 1: So. trung bình hàng tháng của các hộ gia đình khoảng 96 đến 109 ngàn đồng 102,6X = 31,8652S = 2 31,8652 1,96.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày