the gioi di dong tuyen dung ky thuat

Chào bạn : Nếu bạn đang sống ở tỉnh khác có thể dùng Sổ tạm trú KT3 – thay sổ hộ khẩu để làm hộ chiếu, đối với trường hợp người làm hộ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày