ngân hàng ocb đà lạt

Phóng viên: Hiện nay việc chi trả chế độ BHXH một lần cho người lao. Sau khi nghỉ việc, có nhu cầu và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày