xem sim hợp tuổi 1988

Tuyển nhân viên IT. 1.Năng lực cần thiết: - Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học hay cao hơn chuyên ngành công nghệ thông tin. - Tuổi: Không giới hạn. - Số lượng : 01.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày