voetcombank - voetcombank:

Thủ tục làm thẻ căn cước công dân cần những gì? Thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ. I. Đối tượng được cấp Chứng minh nhân dân (CMND). 1. Cấp mới chứng minh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày