đăng ký gói gọi mobi

Khách hàng muốn chuyển mạng cho 3 số thuê bao khác nhau không cùng chủ thuê bao cùng 1 lúc (Khách hàng làm hộ) , Khách hàng có thực hiện chuyển.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày