cách tính dung sai

Giải Báo cáo thực hành Vật Lí 7 Bài 6 trang 19 Quan sát và vẽ ảnh của.. C4 – Vẽ ảnh của hai điểm M, N vào hình 3.. Nhìn thấy điểm M vì chùm tia tới từ M cho chùm tia phản xạ trên gương truyền tới mắt (M nằm trong bề rộng vùng nhìn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày