đăng ký internet viettel

Chuyển đến Vay 10 triệu nhanh online và gói vay khác -. Bạn muốn vay tiền mặt 4 triệu; Bạn muốn vay tiền mặt nhanh là 5 triệu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày