mơ cho bạn vay tiền

Giá trị tiền tệ theo thời gian sẽ thay đổi là một trong những khái niệm cơ bản nhất của phân tích đầu tư. Ví dụ qua việc mua xe ô tô.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày