vay tiền vietcombank

Xác định doanh nghiệp là nóng cốt của nền kinh tế, ngay trong những ngày đầu năm mới 2015, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục đẩy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày