bảng coi sao 2019

Siêu thị Điện máy XANH tại Huyện Tuy Phong - Bình Thuận. Phan Rí Cửa, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận khai trương ngày 07/06/2019 phục vụ nhu cầu mua.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày