trụ sở fe credit đà nẵng

60 Giây Chiều Ngày 06/11/2019 | HTV Tin Tức - Duration: 20:56. HTV Tin Tức 815 views. New · 20:56. 60.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày