hướng dẫn đăng ký thông tin sim viettel tiền oil

Đây là nơi au cùng mấy bạn bàn tán về một số thứ đặc biệt dành cho những bạn nào đã và đang muốn tìm hiểu về các Modules hoặc muốn viết fanfic về các.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày