tổng đài bưu điện việt nam

Mua ngày sử dụng Mobi là một trong nhiều cách thức dành cho các thuê bao trả trước sử dụng mạng MobiFone có thể tăng thêm thời gian sử.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày